วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างการเขียน ก.ค.ศ.1-3 แบบใหม่

ก.ค.ศ.1 คลิก

ก.ค.ศ.2
คลิก

ก.ค.ศ.3
คลิก

ตัวอย่างคะแนน T
คลิก

หาค่า T
คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น