วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างการเขียน ก.ค.ศ.1-3 แบบใหม่

ก.ค.ศ.1 คลิก

ก.ค.ศ.2
คลิก

ก.ค.ศ.3
คลิก

ตัวอย่างคะแนน T
คลิก

หาค่า T
คลิก

คู่มือทำวิทยะฐานะเกณฑ์ใหม่

คู่มือทำวิทยะฐานะเกณฑ์ใหม่

วิจัยชั้นเรียน/วิจัย5บท/วิจัยหน้าเดียว(300กว่าตัวอย่าง)

วิจัยชั้นเรียน/วิจัย5บท/วิจัยหน้าเดียว

บ้ญชีการปรับเงินเดือนใหม่ล่าสุด

บัญชีเงินเดือนใหม่ล่าสุด

เกณฑ์การประเมินคุณภาพรอบ3

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม